Waarom klank

Klank-waarom klank

“In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God”

.

Klank,

Pure drager van creërende Bronfrequenties.

.
Soundhealing,
erfenis van oude culturen,
herontdekt door de wetenschap.

 

 

 

 

3D render of the heart shaped planet Earth

 Let’s sing our hearts out!

Klankontwikkeling

De werking van klank wordt steeds meer onderkend en wetenschappelijk onderschreven. Er is inmiddels een breed aanbod aan klankwerk in allerlei vormen. Niet alleen in het ‘alternatieve’ circuit worden bijzondere resultaten bereikt met klank, maar ook in de medische wereld. Een prachtige ontwikkeling voor alles en iedereen. 
Klank is neutraal en direct in haar helende, integrerende werking.

Alles in het universum is opgebouwd uit vibratie en resonantie. De mens is deel van het universum en ons hele organisme bestaat eveneens uit vibratie en resonantie.
De vibraties van klank hebben dan ook een directe uitwerking op alle lagen van het menselijke systeem en op de ons omringende ruimte.

 

In het gebruik van de stem liggen unieke mogelijkheden om het genezend en scheppend vermogen van de mens aan te spreken.

De menselijke stem is in staat om een enorme rijkdom aan klanken met verschillende frequenties voort te brengen. Daardoor ontstaan unieke vibraties en helende kwaliteiten waarvan de trillingen alle lagen van ons menselijk systeem raken en harmoniseren. 

 

Het werken met klank is gebaseerd op de werking van de trillingen van de klank zelf.

Dat beteken dat de wil, de visie, of de persoonlijkheid van degene die de klank voortbrengt, niet stuurt of sturen kan. De klank zelf vindt haar weg naar gebieden die verstoord zijn. Als de persoonlijkheid van de zanger transparant is (doorlatend voor dat wat wil klinken) en als de stem vrij is geworden, is de klank rijk aan hoge frequenties die verstoorde gebieden aanspreken op hun eigen oorspronkelijke frequentie. Bij een vrije stem, rijk aan hoge frequenties, spreken we van klank met briljantie.

Vormen van fysieke en emotionele geneeskunst zijn gebonden aan degene die het inzet. 
Klank is vrij van methodes en ontstaat vanuit het Grote Geheel in directe resonantie met de ontvanger.

 

De klank van je eigen stem heeft ongekende helende mogelijkheden.
Iedere stemming en gemoedtoestand is in de klank van je stem waarneembaar. Een stem kleurt door woede, verdriet, vreugde, pijn, verlangen, angst en door alles wat in ons leeft. Als we dit inslikken ontstaan fysieke, emotionele en energetische blokkades. Als we hier uitdrukking aan geven in vrije klank, kunnen we in onze eigen stem ervaren wat gehoord wil worden door onszelf. Tevens komt daarin vrij wat we al dan niet bewust binnenhouden. Er ontstaat ruimte. En vervolgens dient zich altijd een nieuwe klank aan. Daarin ontspant je lijf en je hoofd wordt leeg. Je emoties komen tot rust en er ontstaan nieuwe antwoorden vanuit een breder perspectief.

De resonantie van de klank heeft werking op alle lagen van het menselijk systeem. Je kan zingen voor een fysieke, voor een diep verlangen of een emotie of voor een thema. Je kan zingen voor alles wat in je is. Daardoor ontstaat er in het gebied dat je laat klinken ruimte voor haar natuurlijke staat van Heelheid.

De resonantie heeft uiteraard ook werking op het energetische veld dat je lichaam omringt. Als je je eigen authentieke vrije klank klinkt, plaats je die frequentie dus ook in je veld. Daarmee maakt je ruimte in de wereld voor die jij Bent.

 

De werking van klank op de wereld
Energie en zo ook de vibratie van klank is oneindig en gaat oneindig door. Ook als we de klank met onze oren niet meer waarnemen gaat de energie daarvan door. Zo kan je b.v. de trom nog lang in je buik voelen als de fanfare allang weer elders is. Dit geldt voor alle geluid, dus ook voor omgevingsruis die een subtiele verstorende werking heeft op ons organisme. Denk bijvoorbeeld aan aircos, TL-lampen, muziek uit winkels en minder subtiel het effect van hardcore, gejuich of juist boe- en bah- koren in een stadion.

Het gebrek aan stilte in onze wereld heeft een grote werking op de individuele mens en op de mensheid als geheel. Dit gegeven kan uiteraard ook positief aangewend worden. Je kan vrij klinkend zingen voor al waar je hart naar uitgaat in de wereld. Mensen in nood, in oorlog, conferenties waar macht de boventoon voert, voor dwalende jongeren, eenzame ouderen en ja, ook voor wereldvrede. De muren van Jericho vielen in het Bijbelverhaal nadat men met trompetgeschal zeven maal rondging om dit machtbolwerk. De kracht en werking van klank werd en wordt in oude culturen aangewend en de kennis daarover integreert in de wereld waarin we nu leven. Denk b.v. maar aan de mantra’s en gezangen van monniken die nu ook door allerlei groepen all over the world worden gezongen.

 

Klank vormt geometrische patronen.
Die patronen zijn direct visueel waarneembaar in de kristalvorming in water en zand. Én klank schept energetische patronen die hun werking hebben op het lichaam, in de wereld en op de mensheid.

Door de hoge frequenties van de transparante, vrije stem, vormen zich energetische kristalpatronen waarin mogelijk is, wat voorheen niet mogelijk was.

 

Geluid ís er per definitie
Verstorende herrie én de heilzame klanken van de natuur. We kunnen klank ook bewust aanwenden voor het welzijn van ieder individu, voor de mensheid en voor de aarde zelf.

 

 

Naar boven

Share

Reacties gesloten.