Sound of Oneness

 Sound of Oneness

Eén mensheid, één hart, één wereld

 

 

 

Kids Oneness

De frequentie van Eenheid
voor het welzijn en de evolutie van de Aarde en al het leven als deel van het Grote Geheel

 

Sound on Oneness” is een vaste groep mensen. Zij vormen een Raad met het gemeenschappelijk kernvisioen om d.m.v. het zingen van de Frequentie van Eenheid bij te dragen aan het leven van Eenheid, ter heling en voor het wel-zijn van de aarde en al haar bewoners en ter ondersteuning van de evolutie binnen het Grote Geheel.

Het is mijn wens om bij te dragen aan het leven van Eenheid op onze planeet. Dit kan natuurlijk op meerdere wijzen, maar ik ervaar vrije klank als directe, onversneden uitdrukking van de pure, universele scheppende energie vanuit de Al-Bron. Neutraal en zuiver in haar werking daar waar de mens zonder inmenging van de persoonlijkheid, doorlaatbaar is voor de hoogste trilling die stem wil krijgen, resonerend in al het leven in al haar vormen.

Met “Sound of Oneness” heeft deze wens vorm en werking.

Samenkomsten van Sound Of Oneness

Eens per 6 weken komen we bijeen om Eenheid in onszelf en de wereld te bekrachtigen en te zingen voor een thema dat zich heeft aangediend.
Zo zongen we o.a. voor verarmde natuur rondom steden; de gevolgen van onderdrukking en vormen van slavernij; de ademende aarde; het lijden van vrouwen door de tijden heen; de Wateren en het leven daarin; voor schijnbaar onblusbare brand-haarden, voor ondersteuning tijdens de huidige shift e.d.
Het is wonderschoon om te ervaren hoe in de erkenning van het lijden waar wij tevens deel van zijn, de Klank vervolgens altijd leidt naar de Eenheid die Is. Die Klank van Eenheid vibreert door, in ons, onze omgeving en in de wereld.

Ieder heeft vanuit de Eenheid een eigen kleur en werkingsgebied. In de individuele activiteiten die daaruit voortkomen kunnen de andere leden benaderd worden om met hun eigen kleur bij te dragen in gezamenlijkheid.

Activiteiten
Natuurwezens
Bevrijden van natuurwezens in verdorde gebieden
Vervuilde rivieren, verschraalde gebieden
D.m.v. homeopatische verwrijvingen, meditatie en klank, de frequentie verhogen van het leven van en in deze gebieden, alsmede het activeren van de ‘slapende’ energetische Poorten tussen Kosmos en Aarde.
Klankontmoetingen in Eenheid
Ontmoetingen in Klank met culturen over de hele wereld. Om voorbij de schijnbare individuele verschillen en samenvallend met de wouden, bergen, oceanen, de frequentie van Eenheid te doen uitstromen in Klank voor het welzijn van al het leven.
Uitwisseling in het bewustzijn van Eenheid 
Vanuit de persoonlijke thema’s toont zich altijd een actueel thema dat speelt in het collectieve veld van de mens in de wereld. In meditatie verheldert en verruimt het bewustzijn en in de Klank die daaruit voortkomt vindt heling plaats. Individueel en collectief.

 

Mogelijke nieuwe Raadsleden  
Diegenen die de wakkere wens en intentie hebben om bewust van eigen ego, pijn en neigingen, Eenheid in het eigen leven te integreren, te leven en vorm te geven, zijn welkom voor kennismaking.

 

 

Naar boven

Share

Reacties gesloten.