Vereniging van Liefde en Bewustzijn

11204431_10204188549655065_656365981241651620_nRe-United

Na 2 maanden weer samen.

Op eindeloze rijstterrassen…,

 

 

 

 

 

berg…fietsend vanaf de voor de Balinesen heilige berg Agung en de vulkaan Butur,
“You visit lake Batur once. The next time you’re coming home”

langs rijstvelden, dorpjes, via een pauze bij een familie in een authentiek Balihouse, downhill, kleine stukjes klimmen en ofroad…

een ontroerende zegen om de herstelde kracht van mijn lichaam te ervaren.

 

 

 

 

terras…de schoonheid van Gaia-Oasis in Tejakula beleven we nu samen…,

 

 

over een steil pad met losse rotsen van de top van de berg Abasan naar het strand van Pantai in Tejekula….,

 

 

 

 

beeld…door dorpjes….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dorp…rustend bij de lokale bevolking
waar een sprietdunne Nenek (Oma) mij wenkt en naar mijn borsten wijst. “Payudara besar!” Ja, inderdaad grote borsten. “Banyak anak-anak?” Nee niet door het baren van veel kinderen.
Heerlijke open onbevangenheid.

En dat alles te voet. Het is bijzonder om na 43 jaar huwelijk te ontdekken hoe wij beiden genieten van eindeloze wandelingen door deze oorspronkelijkheid. Steeds opnieuw zijn we geraakt door de natuurlijkheid van de mensen in relatie met de natuur, het land, met elkaar en met hun goden. Niks ingewikkelds, gewoon één in en met alles.

 

 

 

Inspiratie
In de lucht, de atmosfeer, de stilte en het land, ademt de inspiratie. Je hoeft alleen maar te luisteren naar wat die fluistert. Met ontspannen benieuwdheid wandelt de levende vraag met ons mee ‘waar word jij blij van?’
Een rijke bron om in uit te wisselen: Wanneer voel je je vrij? Wat is jouw passie? Waarin kom je tot leven? Waar droom je van? Hoe wil je leven? Wat ervaar je als de bedoeling van je leven? Wanneer spreekt je hoofd en wanneer je hart?

Voetstappen-boek
Van diverse kanten is mij geregeld gezegd ‘je zou een boek moeten schrijven’.
Dat resoneert op mijn wens om met mijn levenservaringen bij te dragen aan mensen die zich daarin herkennen. Zodra ik daar in het verleden echter aan begon, vervloog in die opdracht aan mijzelf de vrije speelsheid waarin het woord zichzelf schrijft. Met het idee naar een mogelijk publiek te schrijven werd het serieus en zwaar, zowel voor mij om te schrijven als voor de ander om te lezen.
Terwijl het schrijven dat ik vanaf mijn jeugd doe, niets anders is dan een uitdrukkingsvorm van de ontdekkingsreis door mijn leven. Vrij, open en benieuwd. Midden in het volle leven schrijf ik over mijn verlangen, pijn, en ziekte. Over ontroering, vreugde, wanhoop en mijn vragen aan de Hoogste. Steeds opnieuw verwonderd over hoe stap voor stap in het leven zelf de antwoorden klinken die me naar een nieuw punt van inzicht en bevrijding leiden. Vanuit mijn ‘droomachterhoofd’ schrijvend, ordent en verheldert daarin zich mijn bewustzijn. Maar een boek schrijven…

Met het schrijven van deze ‘voetstappen’ en de reacties daarop, dient zich nu in mij ineens een mogelijke vorm aan waar ik blij van word. Deze voetstappen vertellen over mijn leven in deze heftige tijd en waar ze me toe leidden. Een boek kan hieruit ontstaan met de ‘voetstappen’ als leidraad voor de verschillende hoofdstukken. Daarop aansluitend kan ik dan ingaan op de onderliggende lagen en mijn visie. Zou zomaar kunnen.
Dus wederom: Ik – in dit geval mijn leven- is het begin. Zo simpel.

Soulrelease in Gaia-Oasis
Volgend jaar ga ik in de Oase van Gaia op 1 mei 10 dagen een groep geven ‘Soulrelease for awakening in your True Self’. Met klank, Zen, beweging en empowerment in deze oase van Gaia op Bali. Daarbij zullen er activiteiten zijn die bij het thema passen, zoals ceremonies bij de lokale bevolking, reiniging en heling in tempels en hot springs, klank bij krachtplekken in de natuur, wandelen, ruimte en stilte.
De contacten zijn gelegd, de ruimte gereserveerd en de mogelijkheden glimlachen breed.
Interesse? Let me know.

Gaia-Oasis Mountain resort Abasan.
Ook hier zou ik zeggen ‘You visit Gaia-Oasis once. The next time you’re coming home’.

Leven op Bali
Ik kreeg een reactie op mijn verwondering over mijn vermogen tot zoveel fysieke activiteiten hier “Daar waar je je echt Thuis bent, ben je het meest energiek…”
En zo is het, de tijd is rijp, het is mogelijk. We gaan ieder jaar drie maanden op Bali leven!

Angst op de drempel
En dan kruipt in deze laatste week in Bali, het dagelijks leven met haar uitdagingen mijn systeem binnen. Bekende angsten en doorleefde inzichten wisselen elkaar af als golven van oceanen. De stem van angst fluistert als, hoe, dan, want…, wat te doen, hoe te handelen, vrij te blijven…
In antwoord klinkt in mij:

Yol bij Eywa boom gr form

IK
Ik ben van mij.
Ik ben met mij.
Ik ben mijn begin.
Ik ben mij.
Ik ben een andere jij.
Jij bent mij.
Ik ben wij.
We zijn allen wij
Vrij
Om samen één te Zijn

 

Universele liefde – universeel bewustzijn
Autonomiteit – Eenheid ; Zuiging – vrijheid
Het is wonderlijk, in mijn eigen lijden ervaar ik slechts aanwijzingen van het Leven. Daaraan vertrouw ik me toe. In pijn of angst, adem ik bewust met erkenning en aanvaarding van wat er is. En zonder een door mij bepaald of gewenst doel, opent zich daarin steeds een onbekende deur.
Maar mijn autonomiteit en de Eenheid, lijken met elkaar in tegenbeweging te zijn in het lijden dat ik in mijn dierbaren zie en ervarend in mijn hele systeem meevoel.
Natuurlijk, ieder gaat zijn eigen pad in eigen ritme vanuit de eigen zielsagenda. Ik kan meewandelen, soms een over het hoofd gezien ‘ANWB-levens-wijzingsbord’ op dat pad noemen, maar ik kan diegene niet duwen of voortdragen. I know, maar…

Vraag in meditatie
Hoe kan ik de worsteling, de pijn en het lijden van de ander verdragen daar waar ik de nood niet kan ledigen? Hoe kan ik uit die zuiging blijven maar de ander zijn eigen tijd en ruimte laten, daar waar ik tegelijkertijd diens lijden volledig voel en zie?

Dan toont zich mijn hart. Rijk en vol én ontoereikend om het lijden te ledigen. Uit mijn hart richt zich nu een heldere straal naar wat ik noem mijn ‘kristallen hart’ in het centrum van mijn hoofd, midden achter mijn derde oog van het heldere zien.
De energie vanuit mijn liefdeshart stroomt steeds krachtiger naar dit centrum in mijn hoofd ergens rond en in mijn pijnappelklier. De levende, omvattende liefdesenergie brengt warmte en kleuren in mijn kristallen hart dat zich daarop als een geometrisch web oneindig uitbreidt.
Ik voel dat er een nieuwe uitlijning en een vereniging plaatsvindt tussen de universele liefde van mijn hart en het universeel bewustzijn in het centrum van mijn hoofd. Elkaar voedend, verrijkend en uitbreidend.
Ik adem uit en voel diepe ontroering. Daarin hoor ik opnieuw wat me eerder al helder was maar wat ik in relaties nog niet werkelijk kon toepassen “Er is niets te helen, alleen een baken van licht te zijn.”
Het zoemt door mijn hele lijf om de e.o.a. reden in het Engels
“There’s nothing to heal, just be a Beacon of Light.”

Just Be a Beacon of Light
Ja ik versta het, voel het, ik weet het, maar ik lijk iets te missen om dat wetend ervaren toe te kunnen passen.
In de volgende meditatie richt ik me op het Universele Bewustzijn, en op de relatie Universele Liefde ∞Universeel Bewustzijn in mij. Wat betekent het Universele Bewustzijn in dit verband?

Deel van het geheel
Daarop toont zich Universeel Bewustzijn als een complex patroon. Helder, kristallijnig, koel, wit. Het wit waarin alle kleuren zijn. De lichtkracht van het bewustzijn.
Vervolgens toont de Universele Liefde zich als warm, kleurrijk, in een concentratie van vrije dansende beweging.
Ik ervaar, voel en zie hoe mijn persoonlijk bewustzijn deel is van het collectieve bewustzijn, dat op zijn beurt deel is van het universele bewustzijn. Net zoals mijn persoonlijke hart deel is van het collectieve hart dat deel is van het universele liefdeshart.

Onderscheid
Persoonlijke bewustzijn Persoonlijke liefde
. wil weten/hebben . wil bezitten / vasthouden
. het mentale ‘ik’, persoonlijkheid, . het emotie-, c.q. astrale ‘ik’
. persoonlijke fysieke overlevingsdrang . persoonlijke emotionele overlevingsdrang

Collectief bewustzijn en collectieve liefde laten zich net als universeel bewustzijn en universele liefde, minder makkelijk beschrijven. Dat geeft m.i. aan dat dezen minder wakker in ons bewust zijn en het geeft het punt aan waar we momenteel in onze menselijke evolutie staan.
Dat zegt uiteraard niets over de op ons inwerkende krachten vanuit het collectieve en universele. Noch over de ongekende potentie hiervan bij bewustwording.

Evenwicht tussen hart en bewustzijn
De relatie tussen en de evolutie van bewustzijn en liefde toont zich als:
Fysiek bewustzijn→ emotioneel bewustzijn→ mentaal bewustzijn → spiritueel bewustzijn → collectief bewustzijn→ het omvattende en oneindige Universele Bewustzijn.
Fysiek hart → emotioneel hart → voelend wetend hart → spiritueel hart → collectief hart → het omvattende, oneindige Universele Hart.

In elke fase streven de frequentie van het bewustzijnshart en die van het liefdeshart naar coherentie (afstemmende overeenstemming met elkaar). Dan is er namelijk een evenwichtige verhouding en ‘gezonde’ uitwisseling tussen beiden die het welzijn en groei/evolutie bevordert.
Daar waar hoofd en hart elkaar weerstreven bestaat een innerlijk conflict dat verstorend en uiteindelijk ziekmakende gevolgen heeft.

Daar waar het persoonlijke streven –naar zijn geaardheid- gericht is op willen weten, hebben en vasthouden, zal men willen houden wat men heeft ook als men daar niet gelukkig in is. Natuurlijke groei en evolutie wordt dan als verlies ervaren en roept weerstand op.
Maar ook een boom laat van nature het oude blad en de oude vorm los, om nieuwe loten te groeien. Alles wat leeft groeit per definitie, of het gaat dood.

Wat zegt dit over mijn vraag in mijn dagelijks leven
Op dit moment in mijn leven vraagt de natuurlijke uitbreiding van mijn bewustzijn, een nieuw soort uitbreiding van mijn hart. Niet door nog meer uit te stromen en ontoereikend leeg te vloeien in al wat er om mij heen is, maar door uitbreiding middels een nieuwe uitlijning van mijn hart en mijn evoluerend bewustzijn. Oftewel, niet nog verder horizontaal reikend, maar verticaal in mij.
Mijn hart is altijd mijn vertrouwde leidraad en wijze gids geweest en vraagt nu iets nieuws van mij.
Mijn weerstand toont zich met het gezicht van angst voor verlies van de dierbaren, maar is wezenlijk de angst voor verlies van het mij bekende pad van het hart zoals ik het ken.

De vraag ‘hoe kan ik het lijden van de ander uithouden daar waar ik niet helpen kan’ leidt me dus naar mijn lijden aan de discrepantie tussen mijn liefdeshart en mijn zich uitbreidende bewustzijn

De realisatie wordt nu helder:
. Mijn universele hart kan zich pas wezenlijk vrij bewegen en ‘Al –dat-ik-Ben’ leven, in vereniging met mijn universele bewustzijn.

. Mijn universele bewustzijn krijgt pas handen en voeten van vlees en bloed in dit leven, in vereniging met mijn universele hart.

. Mijn hart en al haar liefde is vrij in mijn universele bewustzijn.
. Mijn universele bewustzijn komt tot leven in mijn universele liefde.

Het universele bewustzijn bevrijdt mijn universele hart en vice versa, om Eenheid te leven op dit speelveld van het leven in stof en in geest.

Lief hart, ik heb je lief en ik vertrouw je toe aan het universele bewustzijn waarin Alles Is.

 

Shri YantraDe Shri Yantra brengt dit alles voor mij het meest helder sprekend in beeld.

Universeel Bewustzijn, en Universele Liefde,
omvattend en oneindig uitdijend als het universum zelf
op de adem van de Ene.

 

 

 

 

 

Verschillende wegen
Vanuit mijn geaardheid is dit mijn natuurlijke weg, mijn hart leidt me naar uitbreidend bewustzijn.
Een andere geaardheid kan m.i. de bewegende weg volgen van bewustzijn naar een uitbreidend hart.
Op welke weg dan ook, het is essentieel dat hart en bewustzijn evenredig, gelijkwaardig met elkaar samenwerken als één.

Op de drempel
Dankbaar sta ik op de drempel terug naar Holland om volledig Mij te Zijn

De vereniging van schijnbare tegenstellingen
Alles is tegelijkertijd, ineen.

Ik ben van mij

Vereniging van liefde en bewustzijn
naar nieuw groeiend leven

Helder hart en warm bewustzijn
De warmte van mijn hart brengt mijn bewustzijn tot leven.
Het licht van helder bewustzijn bevrijdt mijn hart.

Baken van Licht
Niets te doen of te helen
dan te zijn in en te handelen
vanuit de Levens-Liefde-Kracht-Stroom.
Zie ook voetstappen ‘Angst en Liefde, macht en kracht’ .

Ik zie uit naar nieuwe ontmoetingen
met het leven en elkaar.

See you, love you

11017514_10204205392596128_7758925182058166638_nNgurah, de kunstenaar, meesterkok, tolk en zoon van de native healer
met zijn (nu ons) schilderij van Saraswati.

Hindu Goddess Saraswati: Goddess of Wisdom
“Saraswati the goddess of knowledge, who is praised by the wise, who is the wife of the creator, may she reside on the tip of my tongue.”

.
Saraswati, goddess of knowledge and the arts, embodies the wisdom of Devi. She is the river of consciousness that enlivens creation; she is the dawn-goddess whose rays dispel the darkness of ignorance. Without her there is only chaos and confusion. To realize her one must go beyond the pleasures of the senses and rejoice in the serenity of the spirit.

Share
Boekenlegger op de permalink.

2 Comments

  1. Alles bij elkaar heeft deze reis je wel heel veel gebracht. Het was boeiend om met jouw voetstappen mee te reizen, dank je wel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.