Join hands voor de Aarde

Samenkomsten voor het welzijn van de Aarde en al het leven
in de evolutie van het Grote Geheel 
.

Zaterdag 10 juni. 14:00–16:00 uur
Donderdag 13 juli. 20:00-22:00 uur 

Kosteloos

Op Landgoed Morgenstern, Witzand 4, 7244 NC Barchem
.
Omwentelende verschuivingen in Aarde en mens
Er is zoveel gaande in de wereld en in de aarde.  Zoveel verschuivingen in mens en Aarde op alle terrein en op alle lagen.
De huidige disbalans van de energie in de wereld brengt aan het licht wat uitgezuiverd kan  worden in de instromende hogere frequenties. De Aarde zelf in haar evolutie, her-balanceert zich op haar weg naar een hogere dimensie. In de mens komen oude pijn, patronen en emoties aan de oppervlakte om op te gaan in het Lichtwezen dat we allen zijn.
.
De Aarde roept
Vanuit de inneraarde is een grote beweging in werking. Een grote krachtbeweging, verbonden met vuur en zuivering, die door aardechakra’s –waaronder binnenkort de aardepoort in midden Bali- zich een weg naar buiten breekt.  Als de barensweeën tijdens de bevalling.
De oerkrachten die hiermee gepaard gaan, definieert de mens als gevaar; de energie definieert transitie.
De mens zoekt houvast in zijn individuele zijn (ego); de energie zoekt en begeleidt gezamenlijke groei.
Het huidige proces van evolutie vraagt ons om ons te verbinden met het Wezen van de Aarde in onze gezamenlijke groei  naar een hoger bewustzijn in een nieuwe werkelijkheid.
Aarde en mens, per definitie verbonden en uitwisselend in wederkerigheid. Beiden op de drempel van de volgende stap in de evolutie.
.
Wat kunnen wij doen?
Het vraagt ons, degenen die hiermee resoneren, om in bewustzijn van onze wezenlijke relatie met de Aarde, energetisch aanwezig te zijn bij de erupties ten gevolge van zich openende aardepoorten.
Het vraagt ons, om ons volledig bewust te worden van onze relatie met de Aarde en de inwerking die Aarde en mens op elkaar hebben. Een gelijkwaardige uitwisseling en in die zin van elkaar afhankelijk als Mens-Mensheid-Aarde-Universum.
Waarbij elk zuiverend opruimwerk dat we in onszelf doen, een belangrijke bijdrage is en ons in wederzijds voedende uitwisseling met de Aarde brengt.
.
Join hands
Tijdens de samenkomsten van Join Hands, creëren we met elkaar een energetisch veld in verbinding met de Aarde, om bij te dragen aan de geleiding en doorstroming voor een nieuwe orde en de geboorte naar een grotere werkelijkheid.
We verbinden ons met wat diep in te Aarde is en naar buiten wil. Een gelijkwaardige verbinding tussen mens en de Aarde. Zich beiden uitzuiverend waardoor de frequentie steeds meer verhoogt in overeenstemming met de volgende dimensie.
Om dit samen met elkaar te doen, verveelvoudigt de kracht van het harmoniserende veld.
.
Vorm
Ik bied deze samenkomsten aan in de taal van resonantie: met geleide meditatie zoals die in het moment ontstaat en met het samen stem geven aan de frequenties in klank.
Daarin is slechts het transparant zijn als open instrument voor wat door ons heen wil klinken in relatie met ons Wezen en het Wezen van de Aarde en met de kosmische krachten.
.

When people consciously come together purely and simply for the benefit of humanity, it is a power greater than the world has ever known.

.
Wat wij kunnen doen? Aanwezig zijn in bewustzijn en energie.
Zoals bomen zuurstof uitademen waardoor wij als mensen kunnen leven op Aarde, zo kunnen wij als mensen energie ‘uitademen’ in gelijkwaardige en voedende relatie met de Aarde.
Hold the energy. Your highest frequency.
Join hands met hen die hierop resoneren. Die weten wat aan het plaatsvinden is zonder in paniek te raken en hun hogere trilling daarin te verliezen.
Verenig jullie energie, to hold and keep holding the energy. Daardoor is de overgang zachter voor alles en iedereen.
Hold the energy
Ter voedende ondersteuning van het Net van Licht en het afnemende magnetische veld rond de Aarde.
Hold the energy
Zodat een veld gevormd wordt waarin het bewustzijn en de hogere frequenties kunnen indalen in de mens en in de aarde.
Hold the energy
Zodat het hoger, licht & universele liefde-bewustzijn in ons allen ontwaakt. En door ons heen vorm krijgt met handen en voeten.
Hold the energy
Om de overgang waarin we zijn te vergemakkelijken en vorm te geven aan de hoge frequenties, bouwend aan een nieuwe wereld.
.

Zaterdag 10 juni. 14:00 – 16:00 uur.
Donderdag 13 juli. 20:00-22:00 uur.
Op Landgoed Morgenstern, Witzand 4, 7244 NC Barchem

www.morgenstern.nl

.

Kosten Geen. Een vrije bijdrage is welkom, niet noodzakelijk
Bijdrage Je betrokkenheid en energetische inbreng
Opgave deelname yolinde@live.nl Er is ruimte voor 25 mensen
Informatie Yolinde Galama 06-15014200,0575-515327 www.anamcara-yolindegalama.nl

Je bent zeldzaam en als je komt ben je kostbaar
-Rumi-

 

Sound of Oneness

Sound of Oneness bestaat uit een Raad met het gemeenschappelijk
kerndoel om d.m.v. het klinken van de frequentie van Eenheid bij te dragen aan
het leven van Eenheid;
ter heling en voor het welzijn van de Aarde en al haar bewoners;
en ter ondersteuning van de evolutie van mens en Aarde binnen het Grote Geheel.

Share

Reacties gesloten.