Helende stem

Helende stem pleiadians (1)

In de Stilte klinkt de Scheppende Klank
en vallen we samen met het veld
waar alles muziek is

 

 De menselijke stem als instrument tot heelwording Helend Stemwerk is een manier van zingen waarbij de menselijke stem wordt ingezet voor genezing en bewustwording. Het zingen volgens deze methode brengt verandering en balans op het fysieke, emotionele, mentale, etherische en spirituele niveau. Door het zingen komen via resonantie interferentiepatronen tot stand, die het hele menselijke systeem beïnvloeden. Het zingen maakt verbinding met de energie van het Zero Point Field, en via kwantumprocessen in het brein en het centrale zenuwstelsel komt genezing op gang.

Yvonne de Bruijn is een van mijn leraren geweest in het werken met de vrije Klank van de stem. Zij ontwikkelde Pansori Living Sound in 15 jaar wetenschappelijk en praktisch onderzoek. Zij heeft in samenwerking met artsen en professoren het opmerkelijk genezend effect aangetoond en in kaart gebracht van de speciale manier van zingen met briljante aspecten van de stem.

Klank in oude culturen
In oude culturen zoals bijvoorbeeld natuurvolkeren, het oude Egypte, Mongolië e.d., was men vertrouwd met de werking van klank als een natuurlijk gegeven. In die tijden was het inzetten van klank voorbehouden aan Priesteressen, Druïden, Sjamanen e.d. In onze tijd wordt ook wetenschappelijk de diepgaande werking van klank onderkend. 

En dichter bij huis: Zonder overwegingen, zing je vanuit een natuurlijke impuls voor je kind als het pijn of angst heeft. Bij bijzondere levensmomenten zoals het afscheid tijdens een begrafenis, speelt muziek een centrale rol om emoties tot uitdrukking te brengen.

Ik prijs mij gelukkig om de Klank van binnenuit te kennen als de ‘Sjamaan-door-geboorte’ die ik ben, en met de vormen van klankwerk die in onze tijd zijn uitgekristalliseerd.

Onderzoek
Uit onderzoek aan de Universiteit van Utrecht naar het effect van de ‘helende stem’ op het verlies van gezichtsveld na herseninfarct van een cliënte, is gebleken dat het gezichtsveld na 5 zangsessies uitbreidde naar 75% van het linker gezichtsveld en 25% van het rechtergezichtsveld. Over een periode van een jaar, was bij deze cliënte het gezichtsvermogen praktisch hersteld.

Het brein
helende stemHersenonderzoek heeft aangetoond dat we het potentieel van grote delen van ons brein niet actief gebruiken. Doordat het brein gebruik maakt van kwantumprocessen en bio fotonen om te communiceren, wordt begrijpelijk dat de stem op het brein een genezende werking kan hebben. Beide fenomenen maken gebruik van vibratie, resonantie en interferentie. Bovendien is gebleken dat ons brein niet statisch maar plastisch is. Daardoor kunnen in het brein nieuwe verbindingen en netwerken ontstaan. Klank is daartoe een zuiver en werkzaam instrument.

De stem
De stem heeft in haar resonantie bereik directe invloed op alle lichaamsfuncties en op alle niveaus van het menselijke systeem. Fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch en spiritueel.

Activatie van het menselijk potentieel
Het zingen van vrije klank (Sjamanistisch én met de hoge frequentie van briljantie) maakt verbinding met het Zero Pont Field, het veld van resonantie dat aanwezig is in het universum dat ons omringt, en gebruikt de informatie van dat veld om genezings- en veranderingsprocessen op gang te brengen. Daardoor kan de stem niet alleen ingezet worden voor genezing, maar ook om ons menselijk potentieel te bevrijden. Oude patronen kunnen doorbroken worden en nieuwe verbindingen met o.a. onze creativiteit, intuïtie en oorspronkelijke levenskracht worden aangesproken.

De vereniging met ons Authentieke Zelf wordt geactiveerd.

De resonantie van de klanken die ontstaan, vormt een directe communicatie vanuit Het Veld met het veld van de cliënt. De klanken onthullen de obstakels in dat veld en tegelijkertijd lossen ze die op. 

Er zijn geen vooraf bepaalde doelstellingen anders dan tijdens het zingen present en transparant zijn voor de Klank die stem wil krijgen.

Met de stem hebben we toegang tot ongelimiteerde bronnen om de natuurlijke Eenheid van ons mens-zijn in samenhang met aarde en kosmos, vrij te maken en te ondersteunen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven

Share

Reacties gesloten.