EMPOWERMENT

 

Empowerment Alg

Kom naar de rand, zei hij.
Nee Meester, we durven niet.
Kom naar de rand, zei hij.
Nee Meester we zijn bang.
Kom naar de rand, zei hij.
Ze kwamen, hij duwde ze over de rand.
En… ze vlogen!

 

 

 

1660535_295803457289059_5491186809680690063_n

 

Empowering  je Ware Zelf  

.
Je Ware Zelf is in Alles,
in alles wat je leeft en daaraan voorbij.
Met het licht van je aandacht en bewustzijn op je Ware Zelf,
komen oneindige mogelijkheden in je realiteit.

 

Kosmisch Web 
We zijn deel van het Kosmische Web en in directe resonantie met alles daarin. Het geheel en alles daarin vibreert onderling en heeft inwerking op het kleinste en op het grootste. In onszelf, onze omgeving, de aarde en het gehele universum.
Eén ademend, communicerend, multidimensionaal Kosmisch Web. Groter en gelaagder dan zoals wij de werkelijkheid meestentijds bezien in onze 3-dimensionale duale wereld.
Onze waarneming is gericht op het deel van dit web waarin de dagelijkse, lineaire realiteit onze zintuigelijke focus heeft. Deze realiteit is echter deel van de multidimensionale werkelijkheid, die je kan zien als het omvattende Kosmische Web.
.
Drama
Gefocust als we zijn op de zich op de voorgrond dringende drama’s van het leven, gaan we voorbij aan deze grotere werkelijkheid. Zaken als pijn, ziekte en trauma’s willen we oplossen door ze te bestrijden of door pogingen ze te begrijpen om ze uit te werken.
Dat uitwerken en uitzuiveren in het 3-dimensionale web is lange tijd vruchtbaar geweest. Tót een bepaalde laag.
.
Nieuwe poorten
In deze veranderende tijden, openen zich echter nieuwe poorten en nieuwe mogelijkheden. De sluiers tussen de dimensies van het Kosmische Web worden transparanter, waardoor de grotere werkelijkheid steeds helderder waarneembaar en concreter ervaarbaar wordt. 
De instroom van kosmische energie verhoogt de frequentie van de aarde en al het leven. We worden gevoeliger op alle lagen van ons menselijke systeem. Daarin opent ons bewustzijn haar bestaande begrenzing, onze waarneming verruimt en daarmee onze mogelijkheden in de grotere werkelijkheid waarin de polen van dualiteit in balans zijn op het speelveld van het leven in de Eenheid van het geheel.
.
Keuzemogelijkheid en verantwoording
Daar waar onze aandacht gericht blijft op het drama van lijden, geven we die realiteit zwaarte, voeding, heractivatie en groei.
We kunnen ons echter, midden in de stormen van het leven, gewaarzijn van het grote geheel van het Kosmische Web. Dat brengt nieuwe mogelijkheden en verantwoording voor identificatiekeuze met zich mee.
Je kan de identificatie met je persoonlijke zelf verruimen tot identificatie met je Ware Zelf in de grotere werkelijkheid en verantwoording nemen om dit te belichamen in alle aspecten van je leven.
.
Daar waar we onze persoonlijke patronen uitzuiveren, heeft dit werking op het Kosmische Web.
Maar stel je voor dat we vanuit het onmetelijke Kosmische Web onze drama’s bezien en wat voor ruimte dan doorstroomt in ons dagelijkse leven. Enkel door het verlangen van het Ware Zelf te verstaan en te volgen. 
.
Er valt niets te bevechten
Vanuit jou in het Grote Geheel is slechts overgave in erkenning van het lijden.
Daarmee maak je ruimte voor je Ware Zelf en het Scheppende Leven in jou.
.
Empowerment-sessies en groepen
In erkenning van je lijden en jouw patroon daarin, kan je je bevrijden van het ingenestelde oude, dat voortkomt uit kleine en grote trauma’s in je leven, in je voorouderlijnen, in vorige levens en uit het het collectieve veld. 
Met behulp van energiezinnen verruimt zich je gewaarzijn en bewustzijn.
In de ruimte die dan ontstaat wordt hetgeen dat vanuit je Ware Zelf in je leven wil komen, bekrachtigd door de Klank van Eenheid die ik stem geef. 
De doorgaande vibratie hiervan, plus je ervaring en verkregen inzicht, leidt tot verdere integratie.
.

Je wens of klacht is de ingang.
In je pijn is tevens een verlangen. Het verlangen dat verstaan wordt, opent het pad naar je Ware Zelf met jouw zielsbestemming

Aan den lijve ken ik het lijden en de boodschappen daarin die ik door mijn leven heen heb leren verstaan als aanwijzingen voor bevrijding van lijden en ontwaken in Eenheid. 
.
Bevrijding van het hart van je Ware Zelf 
om je Essentie te leven in je dagelijkse realiteit 
op het pad van je eigen zielsagenda
.
We zijn allemaal onderweg op het pad van evolutie naar ons Ware Zelf in het Grote Geheel 

Naar boven

Share

Reacties gesloten.